Utställning med konstglas av Ulla Forsell, 29 juni - 27 juli 2008

Ulla Forsell är född 1944. Hon bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Konstfack i Stockholm och har studerat i Holland.

Ulla Forsell är en av de första glaskonstnärerna i Sverige som startade egen studioglashytta 1974, och där gör hon allt sitt konstglas.

Ulla Forsell är representerad bl a på Nationalmuseum; Röhhska museet i Göteborg, Corning Museum of Glass, New York State, USA; Victoria and Albert Museum i London; Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg.


Pressklipp om utställningen

Barometern 30 juni
Glaskonst med lång historia
”1974 var ….året då Ulla Forseel startade sin egen glashytta på Bjurholmsgatan i Stockholm. Därmed blev hon den andra glaskonstnären i Sverige att lyckas med bedriften…Steget från det industriellt tillverkade glaset till det egenhändigt utformade innebar nya möjligheter. Lekfulla former, intensiva färger och nya, inte sällan politiska teman möjliggjordes tack vare en oberoende skapandeprocess. När Ulla Forsell nu ställer ut sina senaste verk på galleri Landborg, är således 40 år av historia närvarande, och om glasen kunde sjunga, skulle de sannolikt nynna på en hymn till den kvinnliga friheten.”
 
Östra Småland 1 juli
Glas som blommar
”I Vickleby presenterar sig Ulla Forsell genom stora dekorativa fat och vaser där blommor växer fram ur glasmassan. Hon visar också en hel vägg uppbyggd av planglas, gjort på det gamla sättet där man blåser en cylinder som klipps upp och viks ut till en glasplatta. I planglaset finns inbrända blommotiv från 1700-talet gjorda av G D Ehret, illustratör verksam i England, som försåg Linnémed botaniska planscher.
Med de stora faten anknyter Ulla Forsell till 1970-tals känslan och tankar kring flower power. Mot det fria flödet av idéer och uttryck ställer hon en glasbur med en instängd blomslinga.
Med framväxten av studiglashyttor förändrades bilden av det svenska glaset.. . Färg och fantasi präglade den nya glaskonsten där man hela tiden tänjde på gränserna. I den processen som i grunde var internationell, blev Ulla Forsell en av de mest framträdande konstnärerna. Att hennes kreativa skapande fortsätter med samma intensitet är utställningen på Galleri Landborg ett fint bevis för.”
 
Kalmar Läns Tidning 4 juli
Nu blommar det på Galleri Landborg.
”Färgglada, lekfulla blomfat, funktionella bruksföremål och en blomstrande spegelvägg är några av (Ulla Forsells) bidrag till utställningen. … När det gäller glaspjäser som blomsterfaten skall de ge drag av lekfullhet, men i bruksföremålen skalas detta bort, för då är det funktionella det viktigaste.”

Copyright Galleri Landborg 2013-2018.