Strömbergshyttan

Strömbergshyttan grundades 1933 av disponent Edvard Strömberg. Mästerglasblåsaren Knut Bergqvist från Orrefors anställdes och tillsammans med Gerda Strömberg som formgivare skapades framstående serviser och konstglas under 1930- och 40-talen. Senare tog Asta Strömberg över både som formgivare och chef för bruket. Gunnar Nylund var också verksam som formgivare. Under 1970-talet försämrades lönsamheten och 1979 lades driften ned efter att ha bedrivits inom Orreforskoncernen sedan 1976.

Glasföremål från detta glasbruk

Skulptur "Stort tjurhuvud"
Erik Höglund
Vas, Strömbergshyttan

Copyright Galleri Landborg 2013-2018.