Gullaskruf glasbruk

Bruket anlades 1895 som fönsterglasbruk, lades ned 1921, men återuppstod när ingenjör William Stenberg köpte bruket och 1927 började tillverka pressglas för hushålls- och prydnadsändamål. När bruket var som mest aktivt producerades omkring 2 miljoner föremål per år. Känt för allmänheten blev bruket genom Stockholmsutställningen 1930, och då kom glaset även ut på den internationella marknaden. Man tillverkade även stora mängder tekniskt pressglas t ex till bilindustrin. Man gjorde även glas till designföretag som Svenskt Tenn, t ex den kända Hortuskrukan. Bland formgivare verksamma vid bruket märks Hugo Gehlin på 30- och 40-talen, Arthur Percy och Kjell Blomberg på 50- och 60-talen, och Catharina Åsélius-Lidbäck på 60-talet.

Bruket köptes av Orrefors som lade ned det 1983. 

Glasföremål från detta glasbruk

Vaser
Kjell Blomberg

Copyright Galleri Landborg 2013-2018.