Berengo Studio

Berengo Studio ligger på ön Murano intill Venedig i Italien, och representerar en av de mest innovativa krafterna i utvecklingen av glas som ett medium och uttrycksätt inom den samtida konsten. Under 1980- och 90-talen inbjöd hyttans grundare, Adriano Berengo, både etablerade och nya, lovande konstnärer i olika material att pröva glas som medium för sitt konstnärliga nyskapande. Resultaten av samarbetet med de skickliga glashantverkarna vid hyttan blev innovativ glasskulptur av hög konstnärlig kvalitet.

Adriano Berengo och Berengo Studio strävar efter att frigöra glaset från det  funktionella eller dekorativa synsättet som det oftast förknippas med, och att göra glaset till ett energifyllt material inom samtida konstgrenar vare sig det gäller skulptur, bild, installation etc.

Under drygt 20 år har mer än 140 internationellt kända konstnärer kommit till Berengo Studio och arbetat i hyttan tillsammans med teamet av skickliga glasarbetare. Genom gallerier i Murano, Venedig och Tokyo, och internationella utställningar på konstmässor och museer, har verken från Berengo Studio blivit välkänt över hela världen. Så har t ex den mest kände av våra svenska formgivare i glas, Bertil Vallien, 2012 haft en stor retrospektiv utställning, ”Nine Rooms”, arrangerad av Berengo Studio i Palazzo Cavalli Franchetti i Venedig, som en del arkitekturbiennalen i Venedig 2012.

Berengo Studio har arrangerat internationella glasutställningar vid konstbiennalerna i Venedig 2009 och 2011, benämnda ”Glass Stress”. Även svenska konstnärer har då varit representerade. ”Glass Stress” har visats bl a i Stockholm på Millesgården 2010, i New York på Museum of Art and Design 2011. En ny ”Glass Stress” planeras vid biennalen 2013.

Av svenska konstnärer som arbetat vid Berengo Studio märks, förutom Bertil Vallien, Bengt Lindström, Erik Dietman, Ernst Billgren, Henrik Allert, Lena Cronqvist, Marie Louise Ekman. Andra internationell kända konstnärer som arbetat där är bl a  Elvira Bach, James Coignard, Juan Ripolles, Kiki Kogelnik, Koen Vanmechelen, Luigi Benzoni, Pino Castagna.

Glasföremål från detta glasbruk

Skulptur "Vibrazione musicale"
Silvio Vigliatura
Skål "Graal"
Riccardo Liccata
SÅLD
Skulptur "Erntedank"
Elvira Bach
Skulptur "Walking eggs"
Koen Vanmechelen
Skulptur "Mannequin"
James Coignard
SÅLD
Skulptur "Ego"
Ursula Huber

Copyright Galleri Landborg 2013-2018.