Ulla Forsell

Ulla Forsell bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm och har studerat i Holland. 

Ulla Forsell är en av de allra första studioglaskonstnärerna i Sverige och startade egen hytta 1974, där hon fortfarande arbetar.

Ulla Forsell öär representerad bl a på Nationalmuseum i Stockholm; Röhsska museet i Göteborg; Corning Museum of Glass, New York State; Victoria and Albert Museum i London; Museum für Kunst und Gewerbe i Hamburg. 

Ulla Forsell ställde ut på Galleri Lanborg 2008. 

Glasföremål av denna formgivare

Fat
Ulla Forsell

Copyright Galleri Landborg 2013-2018.