Lena Bergström

Lena Bergström f 1961. Utbildad Konstfack. Knuten till Orrefors från 1994. Är representerad vid museeer i Sverige och utomlands. Ett stort antal separatutställningar och många offentliga uppdrag.

Copyright Galleri Landborg 2013-2018.