Klas-Göran Tinbäck

Född 1951. Var verksam vid Kosta 1976-81. Egen verksamhet sedan 1983. Känd för vaser och fat i färgat underfång och blästrad linjedekor. Har även gjort vaser i graal-teknik, samt glasskulpturer som gjutits i cire perdu-teknik.

Glasföremål av denna formgivare

Graalvas
Klas-Göran Tinbäck
Urna
Klas-Göran Tinbäck
Skål, blästrat mönster
Klas-Göran Tinbäck
Fat, blästrat mönster
Klas-Göran Tinbäck

Copyright Galleri Landborg 2013-2018.