Henrik Allert

Henrik Aller föddes 1937 i Skövde där han också bor och arbetar. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola/Konstindustriskolan i Göteborg 1962 – 64.

Henrik Allert har ställt ut regelbundet på olika ställen i Sverige, till exempel på Prins Eugens Waldemarsudde, Örebro museum, Höganäs museum, Rackstad museum; i Tokyo vid the Museum of Modern Art; i Paris vid Centre Culturel Suèdois; i London vid Victoria and Albert Museum.

Henrik Allert är representerad, bland annat, vid Nationalmuseum, Röhsska museet , Rackstad museum, Konstindustrimuseet i Oslo, Victoria and Albert Museum i London, Museum of Modern Art i Tokyo.

Henrik Allert har verk i privata konstsamlingar: Kungliga familjernas i Sverige och Holland, Francois Mitterands samling, Stiftelsen Joan Miró i Barcelona.

Henrik Allert har utfört keramiska arbeten i offentlig miljö på olika ställen, till exempel Östra sjukhuset i Göteborg, observatoriet i Saltsjöbaden, St Johannes kyrka i Skövde, Skara domkyrka, Volvo i Skövde, Örebro universitet, Handelshögskolan i Göteborg..

Copyright Galleri Landborg 2013-2018.