Gun Lindblad

Född 1954.  Utbildad Konstfack 1977-81.  Formgivare vid Kosta Boda 1982-87, Bergdala glasbruk 1995-96. Strömbersghyttan 1989-90. Stort antal separatutställningar i Norden. Representerad vid museer i Sverige och internationellt. Många offentliga uppdrag.

Glasföremål av denna formgivare

Fat, slipat
Gun Lindblad

Copyright Galleri Landborg 2013-2018.