Gerd Allert

Gerd Allert (1940 – 2010) var född i Göteborg. Hon bodde och arbetade i Skövde. Hon utbildade sig i textil vid Konstindustriskolan i Göteborg 1960 – 64.

Gerd Allert ställde ut regelbundet sedan 1980 på olika ställen i Sverige, till exempel i Röhsska museet, Borås konstmuseum, Skara länsmuseum, Örebro konsthall, Skövde konstmuseum, Höganäs museum, Prins Eugens Waldemarsudde.

Gerd Allert är representerad vid museerna i Skövde museum, Motala och Rackstad.

Gerd Allert har utfört textila arbeten offentlig miljö på olika ställen, till exempel Kärnsjukhuset i Skövde, stadshusen i Borås och Lidköping, Örebro sjukhus, Volvo i Skövde, St Katarina kyrka i Nyköping, Katarina kyrka i Stockholm, St Helena kyrka i Skövde. 

Copyright Galleri Landborg 2013-2018.