Edvin Ollers

1889-1959. Konstindustriformgivare och målare. Edvin Ollers hör till den svenska glaskonstens förnyare. Verksam vid Kosta  1917-18 och formgav där skålar och servisglas i grön eller blå glasmassa. Han gjorde också under en kort tid fajanser vid Uppsala-Ekeby. 1918-24 anställd vid Reijmyre glasbruk. Under 30- och 40-talen arbetade han också vid Alsterfors, Åfors, Ekenäs, Elme och Flygsfors glasbruk. Många offentliga uppdrag. Representerad bl a på Nationalmuseum, Moderna museet och Statens museum for kunst i Köpenhamn.

Copyright Galleri Landborg 2013-2018.