Bertil Vallien

Född 1938 i Stockholm. Utbildad i keramik vid Konstfack 1957 – 61. Studieresor i Mexiko och USA 1961-63. Verksam vid Åfors glasbruk sedan 1963. Bor i Åfors.

Under 1960-talet delade Bertil Vallien sin tid mellan keramik och glas, men senare har glaset tagit överhand, även om han också ägnat sig åt formgivning inom trä och smide.

Vallien utvecklade under 1970-talet tekniken med sandgjutning av glasskulpturer. Formerna har varit huvuden, båtar, sköldar. Motiven är ofta från en mytisk eller religiös symbolvärld. Hans glaskonst har väckt uppmärksamhet över hela världen och han är Sveriges mest kände nutida glaskonstnär. Han har haft otaliga utställningar. Han har varit gästlärare vid många glasakademier och glasstudios, t ex den mest berömda Pilchuk i Seattle, USA. Han är representerad vid talrika museer t ex Moderna museet, Metropolitan Museum i New York, Tokyo Art Museum, Glasmuseet i Växjö, Vida museum på Öland. 

Glasföremål av denna formgivare

Fat "Ikaros"
Bertil Vallien
Skulptur
Bertil Vallien

Copyright Galleri Landborg 2013-2018.